Hemsida Ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att ange något skäl. Du har alltid rätt att undersöka varan innan du ångrar dig, men för att kunna återlämna varorna måste de vara i oförändrat skick, dvs. eventuella etiketter och originalförpackningar måste finnas kvar. Uppfylls inte dessa krav så kommer returen inte att godkännas.

Om du vill ångra ditt köp gör du det genom att kontakta kundtjänsten innan ångerfristen löper ut. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du har tagit emot varan. Om ångerfristens sista dag inte infaller på en arbetsdag, så förlängs ångerfristen till nästkommande vardag. Kundtjänsten kommer att ge instruktioner för returen och skicka dig en returfraktsedel och returblankett.

Du kommer att få tillbaka vad du har betalat – även fraktkostnad motsvarande standardleverans om sådan erlagts senast 14 dagar från den dag då vi fick ditt meddelande om att du ångrar köpet eller den senare dag då vi har tagit emot returen. Du får tillbaka pengarna med samma betalningssätt som du använde vid beställningstillfället om inte annat överenskommes. Vi kommer dock att ta betalt för en returfrakt om 59 kronor.

Det räknas inte som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller inte ta emot en leverans. För outlösta paket debiteras 250 kronor eller det högre belopp som transportfirman debiterar oss.

Reklamationer, returer och bytesrätt

Vid synliga skador på paket eller på varan ska detta noteras på fraktsedeln innan du kvitterar varan och eventuella transportskador bör anmälas till vår kundtjänst genast. Dokumentera gärna skadan genom att ta en bild på den.

Om du vill returnera en vara ber vi dig att kontakta kundtjänsten för vidare instruktioner. Du kommer därefter att få returfraktsedel och returblankett. Vid retur på grund av utnyttjande av ångerrätt, öppet köp eller vid byte debiteras returfrakt om 59 kronor oavsett storlek och vikt.

Vid fel på varan, felleverans eller transportskada behöver du reklamera detta inom skälig tid från det att felet upptäcks. Kontakta kundtjänsten gärna så snart som möjligt efter du har upptäckt ett fel så att du kan instruktioner samt returfraktsedel och returblankett. När reklamationen har mottagits och godkänts, kommer vi att återbetala köpet till dig så snart som möjligt – dock senast inom 30 dagar. Vill du hellre ha en ny vara kommer den att skickas kostnadsfritt till dig.

Undersök golvet innan det installeras – efter att du har genomfört en installation kommer vi inte ta emot reklamationer avseende golv som är skadat. Kontakta oss gällande produktfel och eventuella garantikrav. Normalt slitage ersätts ej.

Skicka inte tillbaka reklamerade varor eller varor efter utnyttjande av ångerrätten mot postförskott eller liknande. Sådana försändelser ersätts inte av oss utan kommer debiteras.

Kontakta vår kundtjänst på 010 – 178 79 79 eller per e-mail info@arcium.se om du vill utnyttja din ångerrätt eller om du har frågor rörande reklamationer eller byten.

Thank you for visiting www.harveymaria.pl

Unfortunately, we don't support the old browser version you are currently using to view this website.
Please install the latest version of an internet browser, and come back to check out our gorgeous flooring!
We've listed some popular browsers below for you:

Google Chrome - http://www.google.com/chrome/
Mozilla Firefox - https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/?utm_source=firefox-com&utm_medium=referral
Apple Safari - http://www.apple.com/safari/
Microsoft Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/download-ie


Why should I upgrade my internet browser?
Older browsers are slow and more likely to crash. Also, they are less stable, and much more vulnerable
to viruses, spyware, malware, and other security issues.