Hemsida Golvberäknare
wood vinyl flooring

Hur mycket golv behöver du?

Visa vinylgolv

Om ditt rum har en oregelbunden form kan det vara enklare att dela upp det i två till tre mindre delar och räkna arean utifrån dessa.  

Skriv måtten i fönstren nedanför.

harvey maria Ile podłogi potrzebujesz

Beräkna golvytan

Längd A
Längd B
Längd C
Bredd A
Bredd B
Bredd C

Golvytan totalt 0 kvm

Spill 5% 0 kvm

Spill 10% 0 kvm

OBSERVERA! När man beräknar golvytan som ska beställas bör man tänka på spill och överskottsbitar som uppstår vid avpassningen av golvet till rummets form. För mindre rum och rum med mer oregelbunden form brukar man behöva räkna med lite mer spill. Beräkningarna som tas fram av golvberäknaren är endast ungefärliga exempel på spill.

Visa kollektionerna

Thank you for visiting www.harveymaria.pl

Unfortunately, we don't support the old browser version you are currently using to view this website.
Please install the latest version of an internet browser, and come back to check out our gorgeous flooring!
We've listed some popular browsers below for you:

Google Chrome - http://www.google.com/chrome/
Mozilla Firefox - https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/?utm_source=firefox-com&utm_medium=referral
Apple Safari - http://www.apple.com/safari/
Microsoft Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/download-ie


Why should I upgrade my internet browser?
Older browsers are slow and more likely to crash. Also, they are less stable, and much more vulnerable
to viruses, spyware, malware, and other security issues.