Hemsida Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

I samband med att du använder webbplatsen eller handlar i internetbutiken får du godkänna att Arcium AB eller dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter. Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifterna, vem som är ansvarig för behandlingen och för vilka ändamål personuppgifterna behandlas.

Personuppgiftsansvarig och dina rättigheter

Det är Arcium AB, org. nr 556959-0556, ramtorpsvägen 52, 155 93 Nykvarn som är personuppgiftsansvarig och du är välkommen att höra av dig till oss med dina frågor om hantering av personuppgifter, info@arcium.se. Ansvarig hos Arcium AB är Stina Magnusson, sm@arcium.se.

Du kan kostnadsfritt en gång per år begära att få ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du kan då få information om vilka personuppgifter som behandlades, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen skett och till vem eller vilka informationen lämnas ut. Du får begära rättelse av felaktiga uppgifter samt att dina uppgifter som inte längre behöver sparas av legala skäl ska raderas. Du har även rätt att motsätta dig direkt marknadsföring eller begära att dina personuppgifter ska flyttas (dataportibilitet). Om du är missnöjd över hanteringen av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

Syfte och hantering av uppgifter

Vi behöver dina personuppgifter t.ex. vid försäljning för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig enligt avtal samt för att ge dig bästa upplevelse av hemsidan.

Utöver detta vill vi kunna följa upp kundnöjdheten och få tillfälle att marknadsföra liknande produkter som i möjligaste mån är anpassade efter dig. För att göra detta behandlas vissa av dina personuppgifter med hjälp av Google Analytics som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) (”Google”). Detta görs för att anpassa de annonser och erbjudanden som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande samt för att påverka framtida produkter och tjänster.

Genom användandet av samarbetspartners som t.ex. Google Analytics kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till dessa. Dina personuppgifter kan då bli lagrade på servrar runtom i världen, vilka kan ligga utanför Sverige och EU/EES. Personuppgifterna kan då även bli överförda till tredje part för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje part har uppdrag av samarbetspartnern. Dessa ska dock inte sammankoppla din IP-adress med några andra personuppgifter som de kan ha lagrat om dig.

Vi använder oss också av samarbetspartners, t.ex. Klarnas betalningslösningar. Klarna kan komma att överföra dina uppgifter till, eller dela din information med, deras utvalda samarbetspartners och underleverantörer, t.ex. kreditupplysningsföretag i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av Klarnas betalningsmetoder. Uppgifterna kan även behövas för att bekräfta din identitet och adress. Klarna har en egen dataskyddspolicy som du vid köp får information om och får godkänna separat.

Vi sparar så få uppgifter som möjligt och värnar om din integritet. Uppgifterna sparas så länge kundrelationen består eller som det är nödvändigt av legala skäl eller för att uppnå ändamålen i denna policy. När du väljer att handla produkter som säljs av oss, t.ex. ett klädesplagg, ber vi dig att läsa igenom dessa och acceptera villkoren för vår behandling av dina personuppgifter. Vid betalning med Klarna har de en egen dataskyddspolicy som du får acceptera separat. Vi kommer att behöva dela dina uppgifter med de företag vi samarbetar med för att kunna leverera dina varor och sköta vissa administrativa uppgifter. Vi strävar alltid efter att överföra uppgifter på ett säkert sätt.

På Arcium AB och dess samarbetspartners hanteras dina uppgifter endast av de anställda som behöver åtkomst till dessa för en specifik uppgift och endast för något av de syften som angivits ovan.

Om vi är, eller blir, skyldiga enligt lag att dela uppgifter med myndigheter kommer vi givetvis att göra det. Det kan till exempel vara vid åtgärder mot penningtvätt.

Vilka personuppgifter kan komma att samlas in?

När du beställer varor i vår internetbutik, när du kontaktar oss eller av annan anledning lämnar personuppgifter/kontaktuppgifter, kan följande uppgifter komma att behandlas eller samlas in om dig;
• Kontaktuppgifter och personlig information som t.ex. namn, födelsedatum och/eller personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer.
• Finansiell information som behövs för betalning; t.ex. kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, men kan även röra inkomst, eventuell kredit, betalningshistorik om du väljer att använda någon betalningstjänst etc.
• Information om varor t.ex. vilka varor du köpt,
• Övrig data som t.ex. IP-adress, geografisk position, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning

Informationen är bland annat nödvändig för att kunna du ska kunna handla i internetbutiken och för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Övrig information som inhämtas kan vara nödvändig för statistik och marknadsföring, vilket har beskrivits ovan under syfte och hantering av uppgifter.

Personuppgifterna kommer endast att bevaras så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna i ett kundregister gallras successivt när ett kundförhållande har upphört, men kan i vissa fall behöva sparas enligt gällande lagar och regler (till exempel för bokföringsändamål).

Kontakta oss vid frågor

Arcium AB, org. nr 556959-0556, ramtorpsvägen 52, 155 93 Nykvarn, 010-178 79 79, ansvarig kontaktperson för integritetsfrågor: Stina Magnusson, sm@arcium.se

Thank you for visiting www.harveymaria.pl

Unfortunately, we don't support the old browser version you are currently using to view this website.
Please install the latest version of an internet browser, and come back to check out our gorgeous flooring!
We've listed some popular browsers below for you:

Google Chrome - http://www.google.com/chrome/
Mozilla Firefox - https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/?utm_source=firefox-com&utm_medium=referral
Apple Safari - http://www.apple.com/safari/
Microsoft Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/download-ie


Why should I upgrade my internet browser?
Older browsers are slow and more likely to crash. Also, they are less stable, and much more vulnerable
to viruses, spyware, malware, and other security issues.