Hemsida Rengöring och skötsel
wood vinyl flooring

Rengöring och skötsel

Golvrengöring och vård

Harvey Maria golv tillverkas av hållbara material som inte kräver mycket skötsel, men liksom för andra
golvtyper garanterar underhåll och regelbunden rengöring att golvet kommer att hålla i många år.

Alla Harvey Maria golv har upptill 25 års garanti för hemmabruk och 12 års garanti för kommersiell
användning. Garantin omfattar inte normalt slitage eller skador orsakade av skarpa föremål och gäller
under förutsättning att du följer nedanstående golvvårdsanvisningar.

1

En bra dörrmatta (utan gummi) håller borta smuts och sand från hemmet. Det är bra att ha en dörrmatta vid varje ingång.

2


Golvet bör sopas eller dammsugas regelbundet samt rengöras med en urpressad mopp eller fuktig trasa. Spillda vätskor ska man torka bort så snart som möjligt.

3

Använd golvvårdsprodukter som är avsedda för vinylgolv.

4

Använd Harvey Marias rengöringsmedel för att fräscha upp golvet efter en tids användning (eller direkt efter installationen om det finns spår av lim kvar på golvet).

5

Moppa golvet regelbundet med milt rengöringsmedel för att ta bort smuts och vattenlösliga fläckar.

6

Undvik att flytta möbler eller föremål med skarpa kanter över golvet. Klistra filtkuddar under möbelben för att skydda golvet mot skador. Skydda golvet mot tryck från större möbler och använd lämpligt stöd.

7

Se till att inga gummiprodukter som innehåller antioxidanter är i kontakt med golvet under en längre tid eftersom det kan orsaka missfärgningar.

8

Användning av rengöringsmedel som inte är avsedda för vinylgolv kan göra att plattorna blir hala och istället drar åt sig smuts!

 
9

Läs igenom anvisningar för rengöring och vård av Harvey Maria golv.

Thank you for visiting www.harveymaria.pl

Unfortunately, we don't support the old browser version you are currently using to view this website.
Please install the latest version of an internet browser, and come back to check out our gorgeous flooring!
We've listed some popular browsers below for you:

Google Chrome - http://www.google.com/chrome/
Mozilla Firefox - https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/?utm_source=firefox-com&utm_medium=referral
Apple Safari - http://www.apple.com/safari/
Microsoft Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/download-ie


Why should I upgrade my internet browser?
Older browsers are slow and more likely to crash. Also, they are less stable, and much more vulnerable
to viruses, spyware, malware, and other security issues.